اطلاعیه ها

محاسن آموزشگاه چهلگیس

آیا می دانید برای گرفتن جواز کسب ارایشگاه یا آموزشگاه داشتن گواهینامه مهارتی مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای الزامیست؟

رشته هایی که در آموزشگاه تدریس می شود

گریم صورت

دیزاین ناخن

کوپ

موضوعات

ثبت نام