محاسن آموزشگاه چهلگیس

 1. دارای امتیاز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
 2. ارائه مدرک با کد بین المللی
 3. وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی
 4. شهریه طبق تعرفه های دولتی سازمان
 5. سابفه کاری درخشان آموزشی بیش از 25 سال
 6. اعطای دیپلم رسمی از طرف سازمان فنی و حرفه ای
 7. اموزش کلیه دوره های آرایشگری از مقدماتی تا پیشرفته
 8. آموزش در روزهای پنج شنبه و جمعه برای شاغلین و دانشجویان
 9. اعطای دیپلم رسمی به دیپلم ردی ها و واحد مانده های دبیرستانی
 10. دوره های اموزشی ویژه برای کسانی که در شرف تاسیس آموزشگاه می باشند
 11. تدریس توسط مربیان مجرب و دارنده کارت مربیگری از طرف سازمان فنی و حرفه ای
 12. استفاده از تهسیلات ویزه سازمان فنی و حرفه ای برای دارندگان مدرک بین المللی

موضوعات